Mettes Omsorg AS er en privat omsorgstjeneste. Vi tilbyr bistand til personer som vil bedre sin livskvalitet. Målet er at du skal få en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Livskvalitet gjennom omsorg.