Mettes Omsorg AS

Mettes Omsorg AS tilbyr bistand til personer som vil bedre sin livskvalitet. Bistand til å løse hverdagslige gjøremål. Målet er å kunne hjelpe de eldre, uføre og andre med omsorgsbehov slik at de får bedre humør, livskvalitet, helse og fleksibilitet og livsnytelse. Vil spre masse latter og glede slik at akkurat du får en bedre hverdag. Mettes Omsorg ser viktigheten med at du blir kjent med en fast kontakt hos oss, og som blir kjent med deg og kan gjøre din hverdag lettere.
 
Vårt tilbud består av følgende:
•  Hagestell
•  Ledsager på en reise
•  Bistand i hverdagen
•  Aktivitør
•  Handleturer
•  Gå turer
•  Baking
•  Følge til lege/sykehus/fysioterapeut
•  Støttekontakt
•  En å snakke med
•  Komme på besøk til deg
•  Gravstell
•  Gulv-vask

 
Er dere pårørende som bor langt unna eller strekker ikke til? Mettes Omsorg vil gi dine nærmeste den omsorgen og gleden i hverdagen de fortjener. Alle eldre fortjener å få en god og trygg omsorg, slik at de får en verdig, trygg og meningsfull alderdom.
 

Mettes Omsorg ønsker å bidra slik at alle får en litt bedre hverdag.

Ring for en uforpliktende samtale:
Mette 415 67 185